Ou Afrikaanse Vertaling 1953 Weergawe
Languages:
 
Select Verse:
 
Book Select:  
Bible Search:  
 
Openbaring 12
7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;
8 en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.
 
  Openbaring 12
9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
 
  Bible Reference