Ou Afrikaanse Vertaling 1953 Weergawe
Languages:
 
Select Verse:
 
Book Select:  
Bible Search:  
 
Matteus 4
8 Weer neem die duiwel Hom saam na 'n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid,
9 en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.
 
  Matteus 4
10 Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
 
  Bible Reference